De ambitie van KICK! is dat de training direct in de praktijk toepasbaar is.

Als je weet hoe iets moet, betekent dat nog niet dat je het kunt.
Belangrijk is dat je het leert toepassen.
Als je iets nog niet kunt, dan kan je het leren.
Vanuit dat oogpunt bouwt KICK! de training op.

Uitganspunt van KICK! medewerkers leren door te doen en dat gaat het beste op de werkvloer zelf. Tijdens de training leren en ervaren de medewerkers, dat positieve resultaten beginnen bij je zelf.
Door actief te oefenen met praktijkvoorbeelden en de training op de werkvloer voort te zetten kan de ambitie van het bedrijf, en daarmee de ambitie van KICK! worden gerealiseerd.

Om uw ambitie te realiseren, ga ik als volgt te werk.
KICK! komt bij u langs voor een intake gesprek. Bijvoorkeur loop ik even rond in de praktijk. Graag spreek ik ook enkele deelnemers. Daarna maak ik een trainingsvoorstel. In overleg met u als opdrachtgever wordt dit nog aangescherpt. En we kunnen starten.
Na de training volgt een evaluatie. Aan bod komt uiteraard of het doel is bereikt. Ook of er nog individuele (1 op 1 in de praktijk) coaching nodig is. Deze bevordert in veel gevallen het beklijven van het geleerde.

Om mijn ambitie met KICK! te realiseren, heb ik een trainersopleiding afgerond. Deze opleiding was een ideale stap om mijn trainerskwaliteiten aan te scherpen. En mijn opgebouwde kennis in de uitzendbranche te onderstrepen.
Mijn studies, werkervaring en persoonskenmerken maken KICK! tot een unieke partner voor uw trainingen.